zondag 24 januari 2010

Inchybyinch challenge: B is for .... Bingo


This is for the Inchybyinch challenge, and my b is for... Bingo!

Charismacardz: Fruity colours!This is my entry for the Charismacardz: Fruity colours! Yummie!
A square card, with 4 squares in it with fruit colors scrappaper. The stamp i colored with aquarel pencils. I finished it with some fruit!

Dit is mijn bijdrage voor Charismacardz: fruitige kleuren! Yummie!
Een vierkante kaart, met daarin 4 vierkanten met fruitige kleuren scrappapier. De stempel is ingekleurd met aquarel potloden. Ik heb de kaart afgemaakt met wat fruit!

zaterdag 23 januari 2010

C.R.A.F.T. Challenge: Red/Rood
Here is my entry for the C.R.A.F.T colour challenge: Red
I used different scrappapers. A ribbon and some flowers with brads and buttons.
On the right three tags stamped with penny black stamps and colored with aquarel pencils.

Hier is mijn bijdrage voor de C.R.A.F.T colour challenge: Rood
Ik heb verschillende scrappapiers gebruikt. Lint, wat bloemen met brads en buttons. Aan de rechterkant 3 tags bestempeld met penny black stempels en ingekleurd met aquarel potloden.

donderdag 21 januari 2010

SPCC color combo: #31

At SPCC they have a color combo this week with these colors:
Deze week hebben is er bij SPCC een kleurchallenge met deze kleuren:

Front of the card/Voorkant kaart
Close up
|
Here you see the different parts better
Hier zie je beter de verschillende delen.

This is my card for SPCC. I started with a pink cardstock and folded in half. Then i cut the front in three. Every panel i have put different scrappapers. The stamp is from Penny Black and i colored them with aquarel pencils in the color combination.

Dit is mijn kaart voor SPCC. Ik ben begonnen met een roze cardstock en heb die door de midden gevouwen. De voorkant in drieeen gesneden. En op elk stukje een scrappapiertje geplakt. De stempel is van Penny Black en ingekleurd met aquarel potloden in de kleurcombinatie van de challenge.

woensdag 20 januari 2010

Colour create challenge: Kraft, blue and white

This is my entry for the Colour create challenge: Kraft, blue, white.

The mice-stamp is stamped on a piece of white paper and is from Penny Black and colored with aquarel pencils. The stamp is matted on a piece of textured paper (infact it is a piece of wallpaper!) The rose-paper is a nice color exactly in the color scheme of the challenge: kraft and a little white. Really beautiful paper! Inside are stamps, but the brand is unknown by me. The "flap" on the front of the card can be opened. Then you will see a pocket with a tag.


De muizen-stempel is van Penny Black is op een stuk wit papier gestempeld en ingekleurd met aquarel podloden. De stempel is gemat op een stukje behang wat structuur heeft! Het rozen-papier is precies in het kleurthema van de challenge, namelijk kraft en een beetje wit. Erg mooi papier! Aan de binnenkant zijn ook stempels van een voor mij onbekend merk. De flap op de voorkant van de kaart kan geopend worden, en dan zie je een pocket met een tag.

dinsdag 19 januari 2010

Design Dollies: color challenge:Turquoise, lime and whiteHere is my entry for the Design Dollies color challenge: Turquoise, lime and white.
It is a little card (9 cm X 9 cm = (3.5 inch X 3.5 inch) The stamps are colored with aquarel pencils. In the inside of the card are 2 pockets, on the left pocket i put a tea bag, and on the right pocket a tag. (see how the tag looks like on the last photo). The tea stamps are from a tea-sheet from Syrius. A stamp company in the Netherlands that doesn't excist anymore.

Hier is mijn bijdrage voor de Design Dollies color challenge: Turquoise, lime en wit
Het is een klein kaartje van 9 cm bij 9 cm. De stempels zijn ingekleurd met aquarel podloden. In de binnenkant van de kaart zitten 2 pockets, in de linkerpocket zit een theezakje, en in de rechterzakje zit een tag (zie laatste foto, voor hoe de tag er uit ziet) De thee stempels zijn van een thee-sheet van Syrius. Een stempel fabrikant die niet meer bestaat.

maandag 18 januari 2010

Our Creative Corner: Blue and green

This is a kind of book that comes out of a tin made for:
It is difficult to photograph, that's why tons of photos...
You can click on the photos if you want an enlargement.

Dit is een soort boekje dat uit een blikje komt gemaakt voor
Moeilijk te fotograferen, dus daarom een beetje veel foto's...
Je kunt op de foto's klikken voor een vergrote versie van de foto's.
A closer look at the pages:


There used to be sigars in this little tin, but i found another purpose for it!
The stamps are from Penny Black, and colored with aquarel pencils and chalks. I got some friendship quotes from the internet. You can pull the ribbon and then the booklet unfold itselves. I am going to give this to my friend where i used to live. I miss her very much, and this is a way to show her i still think about her although we live far apart.

Dit was eerst een sigarenblikje, maar ik heb een andere bestemming gevonden.
De stempels zijn van Penny Black en ingekleurd met aquarel podloden en chalks. Ik heb wat friendship quotes van het internet afgehaald. Je kunt aan het lintje trekken en dan ontvouwt het boekje zich. Ik ga deze aan een vriendin van me geven in mijn vorige woonplaats. Ik mis haar heel erg, en dit is een manier om te laten weten dat ik nog steeds aan haar denk ondanks dat we ver weg wonen.

woensdag 13 januari 2010

Colour create: Lime and yellow!Front of tagcard/voorkant tagkaart
When you open it/Bij het openen
Some close ups

This is a nice challenge for me, because these colors are not really my colour scheme.
That's a challenge! The result: i think i am going to use it more often, because what i didn't think... i liked it a lot to work with these colors! The stamps are colored with aquarel pencils.

Dit is een leuke challenge voor me, want deze kleuren zijn niet echt mijn kleuren.. Nou dat is dus echt een challenge! Het resultaat: ik denk dat ik deze kleuren toch meer ga gebruiken want ik vond het toch wel erg leuk om met deze kleuren te werken! De stempels zijn ingekleurd met aquarel pencils.

maandag 11 januari 2010

Basic grey challenge: challenge 11 photo inspiration

Basic grey challenge had a photo inspiration challenge:
Basic grey heeft een foto als inspiratie challenge:
These are the cards i made for this challenge:
Dit zijn de kaarten:

Front card/voorkant kaart

When you open the card/Bij het openen van de kaart
Detail


I was not only impressed by the colors of the photo, but also by the sphere. I wanted to try to catch that sphere in my card.The stamps are from Basic grey, and i used 2 colors ink to stamp.
Used different scrappapers, flowers, eyelets etc. The flowers on the front, not only have a decoration function, but also keep the card closed.

Ik was niet alleen onder de indruk van de kleuren van de foto, maar ook onder de indruk van de sfeer die de foto uitstraalt. En ik wilde deze sfeer in de kaart uitdrukken. De stempels zijn allemaal van Basic grey. Ik heb 2 kleuren inkt gebruikt om de vlinder te stempelen. Ik heb verschillende scrappapiertjes, bloemen, eyelets etc. gebruikt. De bloemen op de voorkant zijn niet alleen ter decoratie, maar houden tevens de kaart dicht.


dinsdag 5 januari 2010

ECP challenge: Challenge 3 sketch

This is my entry for the ECP challenge 3 where you had to use this sketch:
Dit is mijn bijdrage voor de ECP challenge 3 waar je deze sketch moet gebruiken:
Here is the front of my card/Voorkant kaart
Inside card with a pocket/Binnenkant kaart
Close-up inside/close-up binnenkant
Here you can see the card, and the ATC which is in the pocket
Hier zie je de kaart, en de ATC die in de pocket zat
The ATC
Close-upI made a card with a pocket where the ATC is in. Both the card and the ATC are made with the sketch as example.

The frog stamps are from Penny Black and colored with aquarel pencils. The blue around the frogs are chalks. Where the text "toadily happy" is stamped is first stamped with versamark. Then colored with 2 colors chalks: pink and green. Then on top stamped with black versafine.

Ik heb een kaart gemaakt met een pocket met de ATC. De kaart en de ATC zijn gemaakt met behulp van de sketch.

De kikkerstempels zijn van Penny Black en ingekleurd met aquarel potloden. Het blauw eromheen is gekleurd met chalks. Waar de tekst "toadily happy" staat, is gestempeld met versamark en later ingekleurd met groene en roze chalks. Daarna met zwarte versafine weer bovenop gestempeld.