maandag 28 december 2009

Stamp with fun: happy new year!

Stamp with fun has the challeng with ast theme: " Happy new year!"
So this is the card i came up with! Another shaped card then usual. Used different scrappapers and the cute little stamps of Penny Black. Used several brads. On the left side (where the ribbon is) the words: Luck, Joy, Health, Satisfaction.

Dit is de kaart die ik daarvoor heb gemaakt. Een andere vorm kaart dan normaal. Ik heb verschillende scrappapiertjes gebruikt en de schattige kleine stempeltjes van Penny Blacke n diverse brads.

vrijdag 25 december 2009

Creative Card crew challengeThis is what i made for the Creative card crew challenge. I used different scrappapers in the same tone color. The stamp is from Penny Black and colored with aquarel pencils. The stamps on the side are from Artjourney. The flower is cut out with my robocraft machine and the heart is an eyelet.

Dit heb ik gemaakt voor de Creative card crew challenge. Ik heb verschillende soorten scrappapier gebruikt in ton sur ton kleuren. De stempel is van Penny Black en ingekleurd met aquarel podloden. De stempels aan de zijkant zijn van Artjourney. De bloem is uitgesneden met mijn robocraftmachine en het hartje van de bloem is een eyelet.
The stamp is from Penny Black;.

donderdag 24 december 2009

Stamp with fun challenge: Sketch

This is what i made for the Stamp with fun challenge.
You had to use this great sketch of Tina46:
I kept myself to the sketch exactly and this is what i made of it:
On the uppercorners are two tiny brown brads. The cute stamp i used is from Penny Black and colored with aquarel pencils. The flower has a button and i used some ribbon and the happy new year text.

Dit is voor de stamp with fun challenge. Je moest bovenstaande sketch gebruiken waar ik me strikt aan gehouden heb. Aan de bovenkant heb ik 2 hele kleine brads gebruikt. De schattige stempel is van Penny Black en ingekleurd met aquarel podloden. De bloem heeft een knoopje als hart, en ik heb wat lint gebruikt en de tekst happy newyear!

dinsdag 22 december 2009

C.R.A.F.T. challenge: Challenge 30 free for all

Front of card/voorkant kaart
Inside card (tag is attached to card)


This my entry for the C.R.A.F.T. challenge. I have used Penny black stamps and colored them with aquarel pencils. The tag is attached to the card. I used different scrappapers, brads etc. You can close the card with the ribbon.

Dit is mijn bijdrage voor de C.R.A.F.T. challenge. Ik heb verschillende Penny Black stempels gebruikt en ingekleurd met aquarel podloden. De tag zit vast aan de kaart. Verder verschillende scrappapiertjes gebruikt. Deze kaart kan je vastmaken met het lintje.


zondag 20 december 2009

ECP Challenge 2: based on the recycled glass jars

I began with this canThis is the one i made for the ECP challenge.
The idea is based on the one with the recycled glass jars. I thought if you can recycle glass jars, you can also recycle cans/tins. This was one where nuts were in! I had so much fun making it. I have used different scrappapers and also a stamp on the side. Decorated it further with flowers, buttons, tags and ribbon. This is my first, but defintaly not my last!

Dit heb ik gemaakt voor de ECP challenge.
Het idee is gebasseerd op de gerecyclde glaspotjes. Ik dacht als je glazen potjes kan recylen waarom geen blikjes! Dit is eentje waar nootjes in zaten. Ik heb zo veel plezier beleefd aan het maken er van. Heb verschillende scrappapiertjes gebruikt en een stempel op de zijkant. Verder gedecoreerd met bloemen, tags en lint. Dit is mijn eerste, maar zeker niet mijn laatste!

zaterdag 19 december 2009

Inkurable Stampers: theme December: Pink Brown and cream

Front
When you open the ribbon, and unfold it.

This one is my entry for the inkurable stampers: Theme of December: Pink,brown and cream.
I began with a cream paper and folded it and did some cuttings, so you can fold into one square again. I used some photos of my sister and her children (this is for my sisters birthday), and made them brown on the computer. I matted the photos on brown paper. Most stamps i used are from Penny Black and some of Basic grey. Used a pink ribbon. The letters "L O V E" on the front are embossed with embossingpowder. The rest i kept simple, because i think the attention have to go to the photos. And also you can't put to much in, otherwise it becomes to thick when it is folded into one square.

Dit is mijn bijdrage voor de inkurable stampers: Thema van December: Roze, bruin en creme.
Ik ben begonnen met een creme paper and heb dit gevouwen en op sommige plaatsen ingesneden zodat je het uiteindelijk weer tot 1 vierkant kan vouwen. Ik heb wat foto's gebruikt van mijn zus en haar kinderen (dit is voor mijn zus haar verjaardag), en ik heb deze bruin gemaakt op de computer. Ik heb de foto's gemat op bruin papier. De meeste stempels zijn van Penny Black, en sommige van Basic Grey. Ik heb roze lint gebruikt. De letters "L O V E" zijn bewerkt met embossingpoeder. De rest heb ik vrij simpel gehouden, omdat ik denk dat de meeste aandacht naar de foto's moet gaan. Ook wordt het te dik als je het weer in elkaar vouwt

zondag 13 december 2009

Create4fun challenge: Easel card
Here my card for the create4fun challenge: Easel card.
My friend has just given birth to a baby boy. The stamp is from Artjourney and colored with aquarel pencils. I kept the card rather clean and simple.

Hier is mijn kaart voor de create4fun challenge: Easel card.
Een vriendin nov van de lagere school heeft haar 2e kindje gekregen, een jongetje. De stempel is van Artjourney en ingekleurd met aquarel podloden. Verder heb ik het kaartje lekker rustig gehouden.

zaterdag 12 december 2009

Penny Black saturday challenge: red and gold

Font of card
Inside card

This one is made for the Penny Black Saturday challenge: Red and gold. The scrappapers are inked on the side with gold ink. The stamps are coloured with aquarel pencils. The folds on the side is gold paper with red. The stamps are matted on gold paper. Used some golden brads

Deze heb ik gemaakt voor de Penny Black Saturday challenge: Rood en goud. Het scrappapier heb ik bewerkt met goud inkt aan de kanten. De stempels zijn ingekleurd met aquarel podloden. De vouwen aan de zijkant hebben goud/rood papier. De stempels zijn gemat op goud papier. Ik heb wat gouden brads gebruikt.

ECP Challenge: TurquoiseI made this my entry for the easy scrap challenge: using turquoise I made this "winterglove", (I don't know the right word to translate... the translator on the internet came with mittens?? is that the word?)

Well anyway, i made this with different turquoise scrappapers and a cute stamp of Penny Black. This cat has it really cold and has a nice warm sweater because of all the snow falling down!;-) The stamp is colored with aquarel pencils in different variaties of turquoise . I used white snowflake brads and a ribbon.
You can click on the photo for an enlargement, then you can see the stamp better.

Dit is mijn bijdrage voor de easy scrap challenge: using turquoise
Ik heb deze want gemaakt met een stempel van Penny black en heb diverse turquoise scrappier gebruikt. Door al die sneeuw, heeft de kat het erg koud, en daarom maar een lekkere warme trui aangetrokken! De stempel is ingekleurd met aquarel podloden in verschillende tinten turquoise. Ik heb verschillende sneeuwvlokken brads gebruikt en een ribbon.
Je kunt op de foto klikken voor een uitvergroting, dan zie je de stempel beter.

vrijdag 11 december 2009

Charismacardz challenge: colour combo: red, green and white

Front of card
When you untie the ribbon and open the card
When you open the flap

The label in the pocket

This is the card i made for the charismacardz challenge: colourcombo, red, green and white
The stamps are from Penny black and coloured with aquarel pencils. I used different scrappapers, a ribbon to tie the card, some brads, cut out flowers etc.

Dit is de kaart die ik heb gemaakt voor de charismacardz challenge: kleurcombinatie met rood, groen en wit
De stempels zijn van Penny black en ingekleurd met aquarel podloden. Ik heb verschillende scrappapiertjes gebruikt en een lint om de kaart dicht te maken, wat brads en uitgestanste bloemetjes etc.

Quote: Snowflake

A snowflake is winter's butterfly.

donderdag 10 december 2009

All that scraps, wednesdaychallenge: snowflakes!This is a card made for the all that scraps wednesday challenge: Snowflakes!
I wanted to use some different colors as the traditonal ones, so i came up with lime.
Used some snowflake brads, and a penny black stamp that i colored with aquarel pencils.
Kept the card clean and simple, because this stamp is cute enough! Then all the attention goes to the stamp! You can click on the photo for an enlargement.

Dit is mijn bijdrage voor de all that scraps wednesday challenge: sneeuwvlokken!
Ik wilde eens wat minder traditionele kleuren gebruiken, en heb gekozen voor lime groen.
Wat sneeuwvlok brads gebruikt, en een Penny black stempel die ik heb ingekleurd met aquarel podloden. Verder heb ik de kaart vrij simpel gehouden, de stempel is mooi genoeg. Dan gaat alle aandacht naar de stempel! Je kan op foto klikken voor een uitvergroting!

dinsdag 8 december 2009

quote

“There is one thing one has to have: either a soul that is cheerful by nature, or a soul made cheerful by work, love, art, and knowledge.”


maandag 7 december 2009

quote

“Where hope grows, miracles blossom.”

One Stop Craft challenge: Fancy Folds

Front of card

When you open it!

This is my entry for the One stop craft challenge: Fancy folds
I used different stamps of Penny Black and Basic Grey. Green felt letters, brads, ribbon, papers etc. Behind the "xmas" letters i stamped with versamark, for a subtle watermark effect.
As usual you can click on the photos for an enlargement.

Dit is mijn bijdrage voor de One stop craft challenge: mooie/aparte vouwen.
Ik heb verschillende stempels gebruikt van Basic Grey en Penny Black. Verder groene vilten letters, brads, lint, papier etc. Achter de "xmas" letters heb ik met versamark gestempeld om een subtiel watermerk effect te krijgen. Zoals altijd, kun je op de foto's klikken voor een vergrote versie van de foto.

zondag 6 december 2009

All sorts challenge: Purple/PaarsThis is my entry for the All sorts challenge: Purple!
I love the color purple (and aqua) I used to have purple clothes, purple shoes, and even purple wallpaper! So this is my kind of color challenge! The stamp is from Magnolia and colored with aquarel pencils. Used different buttons, papers, a ribbon and a flower.

Dit is mijn bijdrage voor de All sorts challenge: Paars!
Ik ben gek op de kleur paars (en aqua). Ik had vroeger paarse kleren, paarse schoenen en zelfs paars behang! Dus dit is echt mijn kleur challenge! De stempel is van Magnolia en ingekleurd met aquarel pencils. Ik heb verschillende knopen, papieren gebruikt, en ook een lint en een bloemeke!

Quote: christmas

May Peace be your gift at Christmas and your blessing all year through!

zaterdag 5 december 2009

Creative card challenge: christmas/kerstmis


This is my entry for the creative card challenge: christmas!
On the right there is the pocket card, on the left is an atc that fits into that pocket. The stamps are from Penny Black and i colored them with aquarel pencil. I used several ribbons, buttons, eyelets, papers, brads etc.

Dit is mijn bijdrage voor de creative card challenge: kerstmis!
Aan de rechterkant zie je de pocketkaart, aan de linkerkant zie je een atc dat in die in de pocket gaat. De stempels zijn van penny black en ingekleurd met aquarel podloden. Ik heb verschillende lintjes, knopen, eyelets, papier en brads gebruikt.

Paperplay challenge:Christmas without red or green.


Here is my entry for the paperplay challenge: christmas without red or green. I made this card in different variaties of aqua color. I love this color! The stamp is from Penny Black and colored with aquarel pencils. I used brads for the flowers, and the filt xmas letters.

Hier is mijn bijdrage voor de paperplay challenge: kerst zonder rood of groen. Deze kaart is gemaakt in diverse variaties van aqua kleuren. Ik ben gek op deze kleur! Stempel is van Penny Black en ingekleurd met aquarel podloden. Ik heb brads gebruikt voor de bloemen en vilten xmas letters.

dinsdag 1 december 2009

C.R.A.F.T. challenge: christmasgift


This is the gift box with chocolate i made for the C.R.A.F.T. challenge.
I folded a square paper in three (both sides of the paper), and then the corners are folded in a triangle. On the corners eyelets to put the ribbon through. Then you have this box!
I decorated with different scrappapers. The stamps are from PennyBlack, and the chocolates for our neighbours instead of a christmascard. (my husband said he preferred a chocolatebox above a christmascard too...;-)

Dit doosje met chocolade heb ik gemaakt voor de C.R.A.F.T. challenge.
Ik heb een vierkant stuk papier in drieën gevouwen (beide kanten van het papier), toen de hoeken gevouwen in een driehoek. Op de hoeken eyelets, om het lint erdoor te kunnen doen. Vervolgens kan je dit doosje zo vouwen. Vervolgens versierd met verschillende scrappapiertjes. De stempels zijn van Penny Black, en de chocolaatjes voor onze buurvrouw in plaats van een kerstkaart! (mijn man zei dat hij ook liever een doosje met cholaatjes zou krijgen in plaats van een kerstkaart....;-)

zaterdag 28 november 2009

ABC challenge: I is for Indigo Blue


Here is my entry for the ABC challenge: I is for Indigo blue. Good color for a card for a boy!
The boy stamp is from Sugar Nellie, and i colored it with aquarel pencils. I have put a tiny button on the jeans of the boy. The sentiment stamps are from Artjourney.
This is the first time i made this kind of card (easel card), and it is fun to make!
The "happy birthday" sentiment with the buttons keeps the card standing.
Marianne

Hier is mijn bijdrage voor ABC challenge: I is voor Indigo blue. Leuke kaart voor een kaart voor een jongen!
De jongens stempel is van Sugar Nellie en ingekleurd met aquarel podloden. Ik heb een klein knoopje op zijn jeans gedaan. De tekst stempels zijn van Artjourney.
Dit is de eerste keer dat ik zo'n soort kaart heb gemaakt (easel kaart), en het was leuk om te maken! De "happy birthday" tekst met de knoopjes houden de kaart staande.
Groetjes Marianne

vrijdag 27 november 2009

Papertake weekly challenge: Christmas crackers
This is my entry for the Papertake weekly challenge: Christmas crackers.
I hope i understand the theme, but i think it is something for christmas?!
This is a little box i made from an old swab (??) box.
I am making all kinds of bags and boxes to fill with christmas cookies and give them to the neighbours around me with christmas instead of a christmascard. This is one box i made for this purpose! The stamps are embossed with silver embossing powder.

Ik hoop dat ik het goed vertaal, maar ik denk dat het gewoon iets voor kerst betekent...
Het is een klein doosje wat ik heb gemaakt van een oud wattenstaafjes doosje.
Ben momenteel allerlei soorten doosjes en tasjes aan het maken die ik dan vul met kerstkransjes e.d.. Die geef ik dan aan de buren om ons heen in plaats van een kerstkaart.
De stempels zijn geembosd met zilver embossing poeder.

dinsdag 17 november 2009

quote

Life is like a box of chocolates... you never know what you're gonna get.

Inkurable stampers: November, christmastwinchies

The seperate twinchies

The project, a cube.

This is my entry for the inkurable stampers challenge.
The theme of November is: christmas-twinchies and to use it in a project.
I never made a twinchie before, and i needed 6 for this cube!
It is addictive to make and i don't think it will be the last ones!
I combined aquarel pencils and ink and i used the masking tecnique.
The cube can be used as a christmasdecoration because of the decorative beats i used.
You can still open the cube and put candy in it and use it is a gift.

Dit is mijn bijdrage voor de inkurable stampers challenge.
Het thema van November is: kerst twinchies, en het gebruiken in een project.
Ik heb nog nooit een twinchie gemaakt, en ik had er wel 6 voor nodig!
Het is erg verslavend, en ik denk niet dat dit de laatste zijn.
Heb aquarel podloden en inkt gebruikt. Met het stempelen heb ik de masking techniek gebruikt. Deze kubus kan gebruikt worden als een kerstdecoratie door de decoratieve kralen die ik gebruikt heb. De kubus kan ook nog steeds geopend worden, en er snoep instoppen en het als cadeautje gebruiken.

vrijdag 13 november 2009

Pals paperarts challenge: Christmas cheer: PPA16

Front of card
Inside of card
The tags inside the card

This card i made for the Pals paperarts challenge: christmas cheer.
Stamps are colored with aquarel pencils.
I used different sparkle papers. The christmasornaments are embossed with gold embossingpowder.

Deze kaart is gemaakt voor de Pals paperarts challenge: christmas cheer.
De stempels zijn ingekleurd met aquarel podloden.
Ik heb verschillende glitter papiertjes gebruikt. De kerstballen zijn geembosd met goud embossingpoeder.